Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Nakita ba ninyo kung papaano sinalaysay ang parabola? Isang mabuting Salita tulad ng mabuting puno, na ang pinagmulan ay matibay na nakapirmi, at ang mga sanga ay abot hanggang sa kalangitan.

 

Nagbibigay ng kanyang bunga sa lahat ng panahon, sa kapahintulutan ng kanyang panginoon. Kayat ang Allah ay nagtakda ng salaysay sa lalaki, upang silay makatanggap ng babala.

 

[Surah Ibrahim, Quran 14:24-25]

1
663
تعليقات (0)