Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Kausapin ang Aking mga alipin na naniwala, upang isagawa ng regular ang Salat, at magbigay ng Sadaqa mula sa mga biyayang Aming ibinigay sa kanila, palihim at lantaran, bago dumating ang Araw na walang pakikipagkasunduan at pagkakaibigan.

 

[Surah Ibrahim, Quran 14:31]

1
666
تعليقات (0)