Dua sa Araw na ito:

PLPHP

“O aming Panginoon! Sadyang ako’y makasalanan! Patawarin mo po ako! Kaya’t pinatawad siya ng Allah: Sapagkat Siya ang Mapagpatawad, ang Mahabagin.”

 

[Surah Al-Qasas, Qur’an 28:16]

1
670
تعليقات (0)