Dua sa Araw na ito:

PLPHP

Mula sa panalangin ni Propeta Musa, Sumakanya nawa ang kapayapaan,

 

"O aking Panginoon! Tunay na akoy nangangailangan ng anumang kabutihan na Inyong ipapadala sa akin!"

 

[Surah Al-Qasas, Quran 28:24]
1
673
تعليقات (0)