Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Sa mga matutuwid, ng nasabi: "Ano ang naipahayag ng inyong Panginoon?" Sinabi nila, "Lahat ng mabuti." Sa lahat ng yaong gumagawa ng kabutihan sa mundong ito, at ang Tahanan sa Kabilang Buhay ay higit na mainam at ang tunay na kaaya-aya ay ang Tahanan ng mga matutuwid.

1
675
تعليقات (0)