Hadeeth sa Araw na ito:

PLPHP

Iniulat ni Abu Hurairah, Kaluguran nawa siya ng Allah, na sinabi ng Propeta ng Allah: “Nakakita ako ng nakapasok sa Paraiso bilang gantimpala dahil sa pagputol sa isang puno na nakaharang sa daanan at ginagambala o sinasaktan ang mga Muslim.”

 

[Sahih Muslim]

_______________________________________

Mga nakuhang Aral:

 

1. Kaaya-ayang tanggalin ang anumang sagabal na maaring gagambala sa mga daanan. Kaaya-ayang ring tanggalin ang anumang bagay na sagabal sa kapakanan ng mga Muslim at mga bagay na magdudulot sa kanila ng pinsala.

2. Ipinag-uutos ng Islam ang pangangalaga sa mga halamanan, kalsada at iba pang gamit pampubliko at panatilihin itong malinis.
1
685
تعليقات (0)