Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Makipag-unahan sa iba sa paghingi ng kapatawaran sa inyong Panginoon, at tungo sa Paraiso, ang kasing lapad ng langit at ang lupa na nakahanda sa mga naniniwala sa Allah ang ang Kanyang Sugo. Iyan ang biyaya ng Allah na Kanyang ipinagkaloob sa kanino na Kanyang nanaisin. At ang Allah ang may pag-aari sa Dakilang Biyaya o Kasaganaan.

 

[Surah Al-Hadid, Qur’an 57:21]

1
690
تعليقات (0)