Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Ang Allah ang gumawa sa araw at gabi upang magpalitan (i.e. pagsikat at paglubug ng araw at gabi). Tunay, sa bagay na ito ay Katotohanan isang aral sa mga may pananaw.

 

[Surah An Nur, Qur’an 24:44]

1
695
تعليقات (0)