Dua sa Araw na ito:

PLPHP

“Aming Panginoon! Tanggapin mo ang paglilingkod na ito mula sa amin. Sapagkat ikaw ang lubos na Nakaririnig, ang Nakaaalam.”

 

[Surah Baqarah, Qur’an 2:127]

1
700
تعليقات (0)