Dua sa Araw na ito:

PLPHP

“Aming Panginoon! Huwag po Ninyong idulot na ang aming puso’y lumihis sa tuwid na landas pagkatapos Mo kaming mapatnubayan. Kahabagan mo kami, sapagkat Ikaw ang Tagapagkaloob sa mga biyayang walang sukat.”

 

[Surah Al-Imran, Qur’an 3:8]

1
707
تعليقات (0)