Dua sa Araw na ito:

PLPHP

“Aming Panginoon! Tunay kaming naniniwala: Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at iligtas mo kami mula sa matinding kahirapan ng lumalablab na apoy sa Impiyerno.”

 

[Surah Al-Imran, Qur’an 3:16]

1
708
تعليقات (0)