Dua sa Araw na ito:

PLPHP

Mula sa panalangin ni Propeta Zakariya, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

“O aking Panginoon! Ibigay mo sa Akin ang inanak na dalisay sapagkat Ikaw ang nakikinig sa lahat ng panalangin.”

 

[Surah Al-Imran, Qur’an 3:38]

1
709
تعليقات (0)