Dua sa Araw na ito:

PLPHP

"O Panginoon! Naniniwala kami kung ano ang Iyong ipinahayag, at sumusunod kami sa iyong Sugo, kayat isulat mo kami na kabilang sa mga sumasaksi."

 

[Surah Al-Imran, Quran 3:53]

1
712
تعليقات (0)