Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Sabihin: "Aking sinasabi sa inyo na wala akong pag-aari na hindi yaman ng Allah, wala akong kaalaman sa mga nakatago, at hindi ko maaring sabihin na akoy isang Anghel. Akin lamang sinusunod ang mga ipinahayag sa akin." Sabihin: "Ang bulag ba ay katulad ng ng nakakakita?" "Hindi mo pa ba ito napag-isipan?"

1
715
تعليقات (0)