Dua sa Araw na ito:

PLPHP

"Aming Panginoon! Magpasya sa amin at ang aming tao sa katotohanan, sapagkat Ikaw ang pinakamahusay sa pagpapasya."

 

[Surah Al-Araf, Quran 7:89]

1
716
تعليقات (0)