Dua sa Araw na ito:

PLPHP

"Aming Panginoon! Ibuhos mo sa amin ang pagiging matiisin at katapatan at kunin ang aming kaluluwa sa Kanya na kabilang sa mga Muslim (na tumatalima sa Iyong Kagustuhan)"

 

[Surah Al-Araf, Quran 7:126]

1
719
تعليقات (0)