Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Sabihin: "O kayong tao! Kung kayo ay may pag-aalinlangan sa Aking relihiyon, (pagmasdan!) Hindi ko sinasamba ang inyong sinasamba, maliban sa Allah! Ngunit aking sinasamba ang Allah, na babawi sa inyong kaluluwa (sa kamatayan): Pinag-utusan akong makakasama (sa hanay) ng mga Naniniwala."

1
724
تعليقات (0)