Dua sa Araw na ito:

PLPHP

"Amin Panginoon! Naniniwala kami. Kayat patawarin at kahabagan mo kami. Sapagkat Ikaw ang pinaka-mahusay magpakita ng habag!"

 

[Surah Al-Muminiun, Quran 23:109
1
725
تعليقات (0)