Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

O Propeta! Katunayan, Kamiy nagpadala sa kanila ng Saksi, ang magdadala ng Magandang Balita, at ang Tagapagbigay ng Babala. At tulad ng isang tumatawag sa Allah sa kanyang patnubay, at tulad ng isang Lamparang malapad ang Ilaw. Pagkatapos ay ibigay ang magandang balita sa mga Naniniwala, na mapasakanila ang labis na kasaganaan.

1
727
تعليقات (0)