Dua sa Araw na ito:

PLPHP

"O aking Panginoon! Akoy nagpapakupkop sa Inyo mula sa mga balakid ng mga masasama; at akoy nagpapakupkop sa Inyo, O aking panginoon! Kung sakaling makalapit sila sa akin."

 

[Surah Al-Muminun, Quran 23:97-98]

1
728
تعليقات (0)