Dua sa Araw na ito:

PLPHP

“Aming Panginoon! Sa Inyo kami magtitiwala, at sa Inyo kami humihingi ng patawad: Sa Iyo ang aming huling hantungan. Aming Panginoon! Huwag po ninyo kaming gawing pagsubok sa mga hindi naniniwala, bagkus patawarin mo kami, aming Panginoon, sapagkat Ikaw ang Pinupuri sa Kapangyarihan, ang Naka-aalam.”

 

[Surah Al-Mumtahinah, Qur’an 60:4-5]

1
731
تعليقات (0)