Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Hindi namin ikaw ipinadala maliban lamang bilang Sugo, Sumakanya nawa ang kapayapaan, sa pangkalahatan, na nagbibigay sa kanila ng magandang balita, at siyang nagbibigay ng babala mula sa mga pagkakasal, subalit marami ang hindi nakakaintindi.

1
733
تعليقات (0)