Dua sa Araw na ito:

PLPHP

Mula sa dalangin (dua) ni Propeta Zakariya, Sumakanya nawa ang kapayapaan:

 

“O aking Panginoon! Huwag mo akong bayaang mawalan ng supling, kahit na Ikaw ang nakahihigit na tagapagmana.”

 

[Surah Al-Anbiya, Qur’an 21:89]

1
739
تعليقات (0)