Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Ang Allah ang Tagapagtanggol sa lahat ng may paniniwala. Mula sa lalim ng kadiliman, Kanyang aakayin sila tungo sa liwanag. Sa mga tumanggi sa pananampalataya ang taga-kalinga ay mga Kasamaan. Mula sa liwanag, dadalhin sila sa lalalim kadiliman. Sila ay magiging Magkakasama sa Apoy, upang doon manirahan at manatili ng walang hanggan.

1
743
تعليقات (0)