Ayah sa Araw na ito:

PLPHP

Siya ang nagpadala ng hangin katulad ng tagpagpahayag ng magandang balita, na naghahangad sa Kanyang Habag.  Nang kanilang tinangay ang makapal na ulap, dadalhin Namin sila sa patay na kalupaan, gumawa ng ulan na bababa dito, at magpalabas ng lahat ng uri ng ani mula dito.  At Aming muling bubuhayin ay patay upang inyong maalaala.

1
746
تعليقات (0)