Oportunidad

Balikas

"Sa bawa't problema, mayroong oportunidad." Ito raw ang kasabihan ng isang napakayamang mangangalakal na inuusig sa hindi pagbabayad ng tamang buwis. Suliranin ng bayan: mga basurang nagkalat sa ating mga lansangan, ilog at dalampasigan. Ano naman kaya ang nakikita nating oportunidad?

 

May nakakita ng oportunidad na pakilusin ang mga mamamayan kaugnay ng suliraning ito. Nagkaroon ng taun-taong pagsasagawa ng International Coastal Clean-up Day. Sa araw na ito tuwing ikatlong Sabado ng Setyembre, libu-libong mga boluntaryo ang lumalabas ng tahanan upang mamulot ng basura sa mga dalampasigan.

 

Ang isang samahan, nakita ang oportunidad na mula sa mga basurang napupulot ay "maunawaan" kung ano ang ugali ng mga pamayanan. Halimbawa, sa mga nakalipas na ICC Day ay pinakamarami raw sa mga napulot ay mga upos ng sigarilyo. Malaki rin ang porsyento ng mga basurang plastik, lata o bote. Ito raw ay maaaring maging gabay sa paglikha ng patakaran ng mga pamayanan.

 

Dahil sa kasikatan ng mga gawain upang pangalagaan ang kalikasan tulad ng International Coastal Clean-up Day, may nakitang oportunidad dito ang mga malalaking kumpanya. Oportunidad ito upang ipakita ang kanilang pagmamalasakit sa kalikasan. Kaya naman sinasagot nila ang ilang pangangailangan sa araw na ito, tulad ng pamiryenda at mga supot na plastik na sisidlan ng basura.

 

Sa pagkakataong ito, masasabing ang oportunidad ay dumadagdag pa, o kaya'y siya na ring nagiging problema. Paano kung ang isang kumpanyang sumasagot sa gastos ay siya ring pangunahing sumisira sa kapaligiran o kaya'y lumilikha ng basura? Nababaon na lang sa limot ang ginagawang masama ng kumpanya at nagmumukha pa itong bayani.

 

Pinakamarami raw ang mga nagboboluntaryo sa Pilipinas, kaya't pinakamarami rin ang napupulot na basura rito. Suliranin ito, dahil kung napakarami pala ng Pilipinong may malasakit sa kapaligiran, bakit napakarami pa rin nating basura? Ang suliranin yata, ningas-kugon lang ang ating pakikilahok sa ICC Day.

 

Oportunidad sana ito, dahil maaari naman palang kumilos ang napakaraming Pinoy upang huwag masira ang kapaligiran. Nguni't nagiging suliranin ito kung nagbibigay lamang ang ICC Day ng pakiramdam na nalulutas nga ang problema sa basura.

 

Nguni't sa halip na takpan ang ating mga mata, dapat ay maging tagapagmulat sa atin ang mga gawaing tulad ng ICC Day. Dapat ay maramdaman talaga natin na kung gaano kadali ang basta na lamang magtapon ng basura ay siya namang hirap mamulot nito. Hindi ito gawaing nakakasiya dahil "nakatutulong" tayo sa kapaligiran. Nakakainis ito dahil hindi tayo dapat namumulot kung hindi tayo nagkakalat.

 

Oportunidad ang ICC Day upang igiit ng mga lokal na pamahalaan ang pagpapatupad ng R.A. 9003 o Batas para sa Maka-kalikasang Pangangasiwa ng Basura. Kung napapakilos ang napakaraming mga mamamayan upang mamulot ng basura, bakit hindi tayo pakilusin upang magbukod nito sa ating mga pamamahay pa lamang?

 

May taglay na oportunidad ang nilalaman ng basura dahil karamihan dito, maaaring i-resiglo o gawing compost. Maaaring pagkakitaan ang mga basurang ito, at kung kumikita ang mga pamayanan sa pagreresiglo, maaaring lumikha ito ng dagdag na trabaho para sa mga pamayanan. Hindi upang mamulot sa mga tambakan, kundi magsaayos ng mga basurang maaaring pakinabangan.

 

Oportunidad ito upang makita natin ang kahalagahan na mabawasan ang paglikha ng basura. Hindi lamang bawas sa mga tahanan, kundi bawas sa paglikha mismo ng mga kumpanya, ng mga basurang tulad ng plastik. Oportunidad ito upang igiit natin na pigilan o unti-unting mawala ang paglikha ng ganitong basura, at kung lilikha man sila, sagutin nila ang gastos ng paglunas sa suliranin.

 

Ang nagaganap kasi, ipinapasa nila sa mga pamayanan ang gastos at hirap sa paglutas sa suliranin ng basura. Ang mga pamayanan ang pumapasan sa suliranin kung paano titipunin at i-reresiglo ang mga basura, at kadalasan, nauuwi na lamang sa paghahanap ng mga tambakan.

 

Oportunidad ito upang gamitin din ang kapangyarihan ng mga mamamayan bilang mamimili, sa pamamagitan ng pagpili ng mga produktong ang pinambalot ay hindi nakapipinsala sa kapaligiran. Kaya lamang, madalas ay wala talaga tayong pagpipilian. Dito lilitaw ang pangangailangan na maging patakaran ng pamayanan ang pagpapasunod sa mga kumpanya na lumikha ng hindi nakapipinsalang pambalot.

 

Bagama't nakatutulong sa umpisa, hindi dapat maging katanggap-tanggap sa atin ang katwiran na ginagamit ang mga impormasyon mula sa napupulot na basura upang maunawaan ang gawi ng mga pamayanan. Sa halip na bigyang katwiran nito ang taun-taong pagsasagawa ng ICC Day, dapat ay gamitin itong dahilan upang unti-unting mawala ang kahalagahan nito.

 

Hindi natin dapat tanggaping sukatan ng tagumpay ang taun-taong pagganap sa ICC Day. Ang nararapat na sukatan, sa hinaharap ay matigil na ang pagsasagawa nito. Ang ginagawa natin taun-taon ay simula lamang, hindi kabuuan ng ating pakikilahok upang tulungan ang Inang Daigdig.

 

Ang mga oportunidad ay hindi lamang dapat ginagamit sa kawalanghiyaan o pagsasamantala, pansariling pagpapayaman, o pagtatakip sa mata ng mga mamamayan. Higit na mainam gamitin ito upang itaguyod ang kapakanan ng buong sambayanan.

 

1
1107
تعليقات (0)