Karahasan sa Tahanan

Kabayan

DAHIL sa dumaraming insidente ng karahasan sa mga tahanan, nakatakdang ganapin ang ASEAN Training Workshop on Community-Based Strategies for the Prevention of Domestic Violence simula Oktubre 21-28, sa Dusit Hotel Nikko, Makati City. Ang okasyon ay pangangasiwaan ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) sa pakikipagtulungan ng New Zealand Agency for International Development (NZAID).

 

Ang workshop ay isang pangrehiyong aktibidad na nakadisenyo upang mapaunlad ang kasanayan ng mga indibidwal na kabahagi sa pamamahala ng mga community-based program ukol sa karahasang pantahanan at sa rehabilitasyon ng mga nagsasagawa ng anumang uri ng pananakit sa kanilang kasambahay.

 

Ang pinakalayunin ng proyekto ay maihanda ang mga kalahok para sa organisasyon at mapalakas ang epektibong mekanismo para sa pagpapalawak ng community-based network na tutugon sa mga sanhi ng karahasan sa tahanan. Ang pulong ay lalahukan ng mga bansa mula sa ASEAN-Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Vietnam at Pilipinas. Bawat bansa ay kakatawanin ng isang social worker, isang opisyal ng pulisya at kinatawan mula sa non-government organization (NGO) na naging bahagi na ng mga programang may kinalaman sa karahasan sa tahanan, pang-aabuso sa bata o rehabilitasyon ng nagsasagawa ng karahasan.

 

Sa panig ng Pilipinas, ipakikita ng DSWD ang mga proseso at tagumpay na nakamit ng National Family Violence Prevention Program (NFVPP) na pinaunlad at ipinatupad sa mga piling pamayanan sa bansa noong 1999.

 

Nakapaloob sa programa ang tamang pagtalakay sa relasyon ng isang indibidwal sa kanyang kapwa at mga ipinatutupad na aktibidad sa mga komunidad upang mahinto ang karahasan sa tahanan.

 

Isa sa mahalagang bahagi ng programa ay ang paggamit ng Family Group Conference, isang paraan kung saan may namamagitan upang maresolba ang problema ng pamilya sa pamamagitan ng harapang pag-uusap ng bawat miyembro. Ang harapang pag-uusap ay pangangasiwaan ng mga nagsanay na Lupon Tagapamayapa o Village Peace Council na kilala sa komunidad bilang mga Family Group Conference Coordinator.

 

Ang pagpapatupad ng NFVPP ay nagresulta sa 20 porsyentong kabawasan sa insidente ng karahasan sa tahanan sa mga lugar sa Region III, IV, V, VIII at X. Nakatulong din ang programa sa paglutas ng mga problema sa pagitan ng mga magulang at kanilang mga anak. Ngayong taon, ipinatutupad na ang programa sa buong bansa.

 

Sa kabila nito, ang karahasan sa tahanan ay nananatiling seryosong problema sa ating lipunan. Sa Metro Manila, natuklasan ng Women Crisis Committee (WCC) na 11 sa bawat 12 babae ang sinaktan, pisikal man o emosyunal, nang isang beses sa kanilang pagiging maybahay. Sa talaan ng DSWD mula 1999 hanggang 2001, may kabuuang 53,305 kaso ng pananakit sa kababaihan ang nahawakan ng departamento.

 

Hinihingi ng DSWD ang pakikipagtulungan ng lahat ng sektor ng ating lipunan para mahinto na ang karahasan sa tahanan. Ang tulong natin ay gagamitin ng DSWD sa rehabilitasyon ng mga nagsasagawa ng karahasan bukod sa pag-unawa sa kanila at paglutas sa ugat kung bakit nagagawa ng mga taong ito ang pananakit sa kanilang mga mahal sa buhay.

 

Makibahagi po tayo sa layunin ng DSWD.

1
1263
تعليقات (0)