Daan sa Pakikisundo

Ruby Lavarias

 

 

 

Sa Ngalan ng Allah, ang Mapgpala, ang Mahabagin

 

Daan sa Pakikisundo
Ruby Lavarias

 

Ngayon ay nagsimula na ang paggunita sa Ramadan o ang pag-aayuno ng mga nananampalataya sa relihiyong Islam. Kasabay nito ay naglunsad sa ating mga kapatid na Muslim ng Peacemaker’s Circle kung saan ine-engganyo ang bawat Pilipinong Muslim na makipagkaibigan sa mga Kristiyano. Panahon na raw para buksan nila ang kanilang tahanan para sa mga Kristiyano upang ipakita na hindi sila mga terorista na katulad ng pagtingin ng marami sa atin. Nais nilang ipakita na sila man ay may pagtatangi sa kapayapaan.

 

Hindi ba’t napakahabang panahon na rin naman na pinananatili natin ang pagkakahati-hati ng mga Muslim at Kristiyano? Malalim ang sugat na dala ng hidwaang ito sa ilan sa atin—Kristiyano man o Muslim. Sa mga taga-Luzon na walang karanasang ganito ay tila wala naman tayong pakialam liban kung may mababalitaan tayong pangingidnap o pagsabog na magaganap sa Mindanao.

 

Dapat nga yatang tapatan natin ang kampanyang pangkapayapaan na ito ng ating mga kapatid na Muslim. Higit kaninuman, malaki ang ating pananagutan sa pagtataguyod ng kapayapaan at paghihilom ng sugat. Tayo ay may pananampalatayang base sa rekonsilasyon at pagpapanumbalik sa Diyos ng pag-ibig na nagbubuklod sa atin.

 

Ang mga nagnanais ng gulo ay mayroong mga armas ng karahasan na kumikitil sa buhay. Ang mga nagnanais ng kapayapaan ay may armas na nagbibigay buhay. Suklian natin ng kapayapaan ang pagbati na ito ng kapayapaan. Iabot natin ang ating kamay sa nag-aalok ng kapanatagan.

 

“Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagka’t sila’y ituturing ng Diyos na mga anak Niya.” (Mateo 5:9)

 

_______________________________________

Ito’y lathala ng isang Kristiyanong manunulat sa Pilipinas noong November 16, 2002

1
2871
تعليقات (0)