Pagkilala Sa Mga Parehong Paniniwala

--

Original written in English by Bro. Jalaludeen and posted as : Identifying Common Grounds http://www.geocities.com/Athens/Delphi/2571/relig002.htm and translated into tagalog by Bro. Omar Gonzales

Ang relihiyon sa tuwina ay ang pinaka-kontrobersyal na paksa na naghatid sa di mabilang na pagkawala ng buhay at mga ari-arian (mga 5,000 na digmaan sa loob ng 3,000 na taon at may padating pa). Ang lahat ng relihiyon, ayon sa simulain, ay nagsisikap na maituro ang tamang paguugali sa kanyang mga tagasunod subalit kapag ito ay nahaharap sa ilang oposisyon, ito mismong mga simulaing ito ay maaaring supilin at ang mga animistic ways ( o mga kinagawiang paniniwala na ang mga likas na bagay at mga likas na kababalaghan, at mismo ang sanlibutan ay nagaangkin ng mga kaluluwa ) ay maaaring tanggapin bilang tanging solusyon sa oposisyon na iyon. Sa ganyang kalagayan ang mga relihiyong ito, sa totoo lang ay lumihis sa kanilang doktrina at naayos o sumibol ayon sa umiiral na interpretasyon ng kanilang pinuno.

Ang aming naiintindihan sa pagsasaliksik na ginagawa sa kasalukuyang ay maaaring mabuo ang relihiyon ng unti-unti ayon sa lipunan at ganoon din sa kanyang lugar. Ibig sabihin ay maaaring magkaroon ng ibang hugis nito ang isang relihiyon na isinasagawa sa ibang lipunan o sa loob ng parehong lipunan at ito ay maaaring mabuo unti-unti sa wakas na isang bagong uri ng relihiyon.

Kaya upang masusog natin ang pinagmulan at kung ano ang maaaring ipinahiwatig ng kanyang orihinal na doktrina, ang pagaaral ng Mga Parehong Paniniwala sa pagitan nitong mga relihiyon na ito ay napakahalaga upang malaman ang mga katotohanan mula sa mga tradisyon at mga impluwensiya ng kultura na maaaring naidagdag sa doktrina ng lipunan na 'yon sa paglipas ng panahon.

Mga pangunahing pagkakaiba ng opinyon ay iiral sa lahat ng pagaaral nito at walang iba maliban sa ating Lumikha ang makapagbibigay sa atin ng tungkol sa buong katotohanan ng paksa, subalit sa pagtasa ng Mga Parehong Paniniwala, dapat nating tanggapin, ng wala kahit anong maling representasyon, na "Ang Katotohanan Ay Maliwanag Ang Litaw Sa Mga Kamalian ".

Kaya meroon tayong paraan upang alamin ang katotohanan sa pamamagitan ng paghahambing ng mga kasulatan nitong iba't ibang relihiyon, subalit tulad ng pagpapalagay ng isa, maaari ba ito ? Maaari ito subalit dahil sa alyansa ng isa sa isang relihiyon (hangganang pananda na nailagay bago pa ng ating mga magulang, ng ating komunidad at ng ating mga sarili), maaaring madali tayong maging bayas at pangkaraniwan nang mauwi sa pagtatalo na pabor sa isang paksa at magwalang-bahala sa iba. Kung kaya ang pinakamagandang solusyon ay ang pagusapan ito ng isa na tunay na nagsasagawa ng relihiyong iyon.

Sa karaniwang kalagayan, ang paraang ito ng bukas na pagtalakay ay hindi kalimitan tanggap noong mga nagsasagawa ng ganoong pananampalataya, lalo na kapag ang isa ay hindi makuhang maipaliwanag kung bakit ang isang ganyang kaugalian ay tinatanggap gayong ito ay ganap na salunggat sa kanyang sariling doktrina na nasusulat sa kanyang sariling kasulatan.

Sa aming karanasan, aming nakita na ang ganoong pagtatanong, sa wakas ay humahantong sa hindi maganda na kung saan ang isa ay tuluyang inaakala na isang kaaway ng relihiyong iyon at humahantong kalimitan sa isang napakasamang sitwasyon na tunay na isang nakalulungkot na bagay para pansinin, tungkol sa ating mahinang pag-aasal. Gusto naming tandaan ng lahat dito na totoong limitado ang ating kaalaman sa ating Lumikha at ang pakay ng ating buhay, kahit na may mga kasulatan na nagbigay sa atin ng mga napakahalagang tanda, na nabigong bangitin ng lubos ng ibang kasulatan at ang mga iba pa na walang palatandaan ng pagkakaroon ng isang Kataas-Taasang Manlilikha.

Kung ating matatanggap na ang bawat relihiyon ay may kanyang pambihirang Lumikha, kinakailangan nating pagusapan at kilalalanin kung ilang manlilikha ang maaaring lumabas, sa dahilang lahat tayo ay tila nagsasagawa ng mga relihiyon na tila nagpapahiwatig ng pagkakaroon ng kanyang sariling personal na diyus-diyosan.

Kaya, ating siyasatin kung ilan ?

source: moro.jeeran

1
6013
تعليقات (0)