Ilan ?

--

Kawili-wiling pagnilay-nilayin ang hindi maiwasang katotohanan na kung may maraming Relihiyon, samakatwid, marami rin ang mga Lumikha o mga dakilang lakas na tila nakakaimplwensiya lamang sa kanyang mga mananampalataya.

Kung ating ipalagay ang punto ng Ateista, na naniniwala na wala naman talagang Lumikha o kung ating ipalagay ang makaagham na pagtingin tungkol sa "Big Bang" na naging sanhi upang tayo ay mabuo ng unti-unti at maging tao, hayop at iba pa. Tunay na dadalhin tayo ng mga palagay na ito sa isang salungat na direksiyon sa kung anong naihayag sa mga kasulatan. Paguusapan natin ito mamaya sa Kabanata ng Big Bang, sa ngayon ating talakayin kung ilan, ayon sa mga kasulatan, na nagkataong nagpapahayag ng mga bagay na hindi halos naiisip ng tao noong siya ay ipinaglilihi.

Una sa lahat, ito ay tunay na napakahirap na kalagayan para sa mga taga-sunod ng bawat kulto, kung, ang lumikha ng kultong iyon ay kokontrahin ang iba. Sa ibang salita, kung ang isang lumikha ay susubukang makapangyari sa iba. Hindi natin maisip sa kung anong hirap ang ating titiisin ng dahil sa ating alyansa sa isang tanging relihiyon. Hindi kailangang maging relihiyoso ang isa upang maunawaan ito.

Subalit muli, ito ay katawa-tawang isipin, na ang lahat ng manlilikhang ito ay nabubuhay ng samasama at nagagawa nilang pigilan lamang ang kultong iyon o ang relihiyong iyon na kung saan sila ay sinasamba. Dapat nating ipalagay dito ang ateista, na walang manlilikha o katulad ng inihihimatong nila.

Kaya, kapag ating isinagawa ang ating paninindigan na "Ang katotohanan ay maliwanag ang litaw sa kamalian ", maliwanag nating mahihinuha na, dapat meroon lang ISANG LUMIKHA, na lumikha sa lahat ng sangkatauhan at ganoon din sa lahat ng uri ng may buhay na naninirahan dito sa planeta. Maaari nating itatuwa pa, ang palagay na maraming manlilikha kapag inihambing natin ang ating mga sarili, tayo ay magkapareho sa ilalim ng ating mga balat.

Ang mga kaibahan natin sa ating anyo, kinaugaliang gawi at mga pamamaraan ng pakikipag-usap ay hindi nangangahulugan na tayo'y magkaiba ng pinangalingan. Dahil dito maliwanag nating makikita na tayo'y nilikha ng isang pinagmulan at apektado tayo ng ating kinalalagyan at istilo ng buhay ng higit pa sa kahit na anong bagay. Walang duda, ang katanungan tungkol sa kung ilan, ay maghahatid lang sa atin na tanggapin na, dapat meroon lang ISA at wala ng iba.

Subalit bakit o papaano tayo nagkaroon ng maraming relihiyon ? Kung tunay na meroon lang talagang ISANG MANLILIKHA, siguradong bibigyan lang tayo ng ating MANLILIKHA ng isang relihiyon at pamamaraan sa buhay na ating isasagawa o tutupdin para masunod ang KANYANG mga kagustuhan. Upang mapatunayan at mausisa ang bagay na ito, ating tingnan ang karaniwang kalatas na ibinibigay sa pinaka-karaniwan na isinasagawang mga Relihiyon ng ating mundo.

Original written in English by Bro. Jalaludeen and posted as : How Many? at http://www.geocities.com/Athens/Delphi/2571/relig003.htm translated into tagalog by Bro. Omar Gonzales

http://moro.jeeran.com/tagalog4.htm

1
6257
تعليقات (0)