Isinangguni ng Simbahan na ang Neutron Bomb ang maaring lulutas sa panganib sa Gitnang Silangan

PLPHP

Isinangguni ng Simbahan na ang Neutron Bomb ang maaring lulutas sa panganib sa Gitnang Silangan  

 

 

Sa magkasamang pagpupulong na naganap noong nakaraang lingo, lahat ng gawaing pampolitical ng lupon ng Landovers, sa pinagkaisang boto ng kanilang kasapi ay tinanggap ang panukala ng panawagan sa Hukbong Sandatahan ng Estados Unidos upang ihulog ang Neutron Bomb sa nasasakupan ng mga Arabo sa Gitnang Silangan. "Wala kaming pakialam sa mga nagawa ng mga Muslim na iyon noon, ang mahalaga silang lahat ay mamatay kasama ang mga Hudyo, at ang halaga ng langis ay manatiling hindi nagagalaw," ang pahayag ni Pastor Deacon Fred. "Ngunit ngayon, ang halaga ng langis ay tumataas at limang kristiyanong Amerikano ang namatay. Kinakailangan nating magpadala ng babala na bawat buhay ng isang kristiyanong Amerikano ang nasawi, 100,000 na hindi binyagan ang mamamatay. Sa bawat sentimo na itaas sa halaga ng langis bawat galon, isang bomba ang ihuhulog."   

 

"Kinakailangan nating ituwid ang mga nakaraang pagkakamali" ang pahayag ni Reverend Harry Hardwick. Sa kalagitnaan ng ika-20 dantaon, ang mga taong mga iyon, na samahan ng mga pulubi at hindi sibilisado na walang iba maliban sa kanilang Bata[1] (mahabang putting pananamit na nakabalot sa buo nilang katawan). Binigyan namin ng pera at teknolohiya ang mga arabo upang barenahan at kumumuha ng langis at magkapera. Ibinigay naming ang pamatay ni Kristo na mga baril upang patayin nila ang mga arabo. Ngayon, tayoy kanilang naging mga panagot na bihag, dahil ang mga Arabo ay naghigpit ng paglabas ng langis at nagtaas ng halaga nito. Ang ganitong kawalan ng utang na loob! Tayoy nakagawa ng matinding pagkakamali noon. Ngunit may kasaysayan upang magbigay aral sa ating mga pagkakamali. Panahon na upang bawiin ang lupain at ang langis sa ngalan ni Kristo.  

 

"Ipagpalagay natin na may panagutang pinsala," ang puna ni Pastor Deacon Fred. Ang mga Hudyong Israel ay mamamatay at silay mapupunta sa impiyerno rin, kasama ng mga Muslim. Ito ay upang makasiguro na masimulan ng mas maaga ang kanilang pagbagsak.  Dahil ito ay kinakailangan upang pangalagaan ang buhay at ikabubuhay ng mga Kristiyano, ang panagutang pinsala ay sapat.

 

Ang pagpapasya ng Landovers ay nagtataguyod sa paggamit ng "Neutron Bomb" kapalit ng higit na murang "Fission Weapons". "Gusto lang naming patayin ang mga tao, hindi ang mga makasaysayang palatandaan," pahayag ni Ginang Betty Bowers, Pinuno ng Betty Bowers Ministries, Ltd. Lahat ng mga sagradong lugar ay hindi magalaw. Ang aking kompanya ay magbigay ng subasta (balak, banghay) upang ibalik muli ang mga ito sa ayos na tanggap sa mga torista, maliban sa mga Moski (Masjid), na magigiba upang bigyan daan ang higit na kakailanganing paradahan ng sasakyan. Ang paglagay ng Apat na Panahon sa mga pinalagiang lugar ni Hesus. Ang mga banal na lugar ay bukas ng 24 oras sa isang araw, 7 araw sa isang lingo sa mga taong talagang gusto itong maranasan – Ganap na Kristiyano. Katunayan, nakausap ko na ang kinatawan ni Pat Robertson Productions at aming nagawa ang isang subasta (balak, banghay) upang gawin ang buong lugar na parke, na naghahain ng pagkaing amerikano sa murang halaga. Bawat Amerikanong Kristiyano ay masundan ang yapak ng kanyang Tagapagligtas sa patayong pagtaas ng Roller Coaster.

 

Ang simbahan ay nagbabalak ipadala sa lahat ng kandidato ng Republican sa Kongresso at ang muling halal na Presidente, George W. Bush. Ang lahat ng kasapi sa simbahan ay hinging lumagda sa pagpapasya sa susunod na pagsisimba sa lingo.

 

http://www.landoverbaptist.org/news1100/bomb.html[1] Ang damit ng mga Arabo sa Gitnang Silang na nakabalabal sa katawan.

1
646
تعليقات (0)