Islamophobia! Ang Sulat sa Pittsburghs Tribune – Ang pag-aaral

PLPHP

Islamophobia! Ang Sulat sa Pittsburghs Tribune – Ang pag-aaral      

 

 

Iginagalang naming Tribune,


Ito ay tungkol sa sinulat ni Anthony C. DeBernardi na pinamagatang "Ang mga nagproprotesta Laban sa Digmaan ay Kulang sa mga katotohanan tungkol sa Islam - War protesters lack facts about Islam" noong Marso 17, 2003.

 

http://www.pittsburghlive.com/x/search/s_124047.html

 

Maliban sa maraming boses ng mga propaganda ng pagkasuklam ng Third Reich (na akoy nabigla na inyong inilathala ng walang pag-iingat), sinabi ni Ginoong DeBernardi ang mga sumusunod:

"Ang mga Militante ng Islam ay mahusay na kilala sa mga bihasang intelektuwal hinggil sa pandaigdig at gawaing pampolitikal, Sir Winston Leonard Spencer Churchill, na sinabi: Ang Islam ay relihiyon na higit sa lahat ay naitatag at naipalaganap sa pamamagitan ng Espada, ang batayan at saligan ay bunga ng pagpatay at sa tatlong continente ay nakapagpalabas ng mga lalaking mandirigma at tumulong ng kilabot at walang awang Panatismo."

 
Ako ay may pag-aalinlangan na kung ang may akda ay batid ang tunay na pinagmulan nitong pahayag ni Churchill. Ang kanyang paglalahad ay tungkol sa makatotohanan na pahayag "Ang Marijuana ay nakikita bilang dakilang halaman ng isa sa mga pinakatanyag na pinuno ng Ika-20 Dantaon, Pangulo William Jefferson Clinton." Ang dahilan ng ganitong maling pagkahilera ay dahil sa mga sumusunod na mga katotohanan na mukhang umiwas kay Ginoong DeBernardi.

 

Ang pinagmulan ng pahayag ay ang unang aklat ni Churchills, "The Story of Malakand Field Force" (nilathala noong 1897). Ito ay lathala ng mga sulat na kanyang sinulat mula sa mga Britaniyong Mananakop sa Indiya para sa Pangaraw-araw na Telegrapo, dahil siyay tinanggihan sa pagsisilbi militar at siya ay pinayagan lamang na samahan ang Hukbo ng Britaniya bilang "Kalihaman".


Ang mga taga-Malaka ay kilala sa tawag ng "North-West Frontier Province" na ngayon ay ang Autonomiya sa pagitan ng Pakistan at Afghanistan. Ito ay tinirhan ng mga matatapang na Pashtoons na bumamaba ang bilang sa kasaysayan dahil sa pagkawasak at pagkatalong militar sa pakikipagdigma sa mga Britaniko. Ang mga gawaing sulatin ni Rudyard Kipling at ang Pananakop sa Panahon ng Britaniko ay takot at nawalan ng pag-asa dahil dito sa mga magulong tribu ng mga Muslim. Ito ay nagpapaliwanag sa mga hindi magagandang salita na ginamit dito.


Sa gulang na 22 anyos, ang pangunahing layunin ni Churchills ay upang gawing kahindik-hindik ang mga pangyayayari para sa ika-uunlad ng kanyang tungkuling pampolitika at pang-militar, at higit sa lahat ay upang makalikum ng maraming salapi. Sinulat niya sa kanyang ina na inulit ang pahayag ni Dr. Johnson, "Walang tanga ang kailan man ay susulat kung hindi dahil sa salapi". Dagdag pa niya sa kanyang sulat "…. Ang paglathala sa aklat na ito ay siyang pinaka-dakila na gawain sa aking buong buhay, hanggang ngayon. Kung papaano ang pagtanggap nito, masusukat ko ang aking tagumpay sa buong daigdig."


May mga katibayan na hindi lahat ng nilalaman ng "The Story of the Malakand Field Force" ay hindi sinulat ni Churchill, at sa particular, hindi niya sinulat ang lathalang "The Risings on the North-West Frontier". Ang lathalang ito ay sinulat ng kanyang kasamahan na si Frederick Woods. Habang tumatagal, lahat ng mga lathahala na sinulat nina Woods at Churchill ay naging bahagi ng "The Story of the Malakand Field Force".


Hindi kailanman sinabi ni Winston Churchill ang bagay na ito, ngunit ang nilalaman ay parang may masamang hangarin sa paglahad. Salungat sa gustong ipalaganap ng ating kaibigan na si Ginoong DeBernardi, hindi sinabi ni Churchill ang kontra-Muslim na pahayag na ito bilang mahusay at matalinong pinuno ng politika na pinagtipon-tipon ang daigdig laban kay Hitler.   

 

Kanya sanang sinabi noong kabataan niya sa edad na 22 taong gulang, sa panahon kung saan ang pampolitika at pangmilitar ay walang halaga at ang kabataan na nagsusumikap makakuha ng kaunting kaligayahan ng kahindik-hindik na pangyayari, ang pagtanggap sa kanyang inilarawan na may pag-asa sa kanyang sariling pahayag, "Sa pagtanggap nito, aking masusukat ang pagkakataon na maaring matagumpay sa daigdig."


Kayat paano ang katulad ni Clinton? Nagsusumikap ipahayag ang walang ingat na pahayag (maaring sinungaling) ng tanyag sa kasaysayan mula sa kabataan at sinusubukang patotohanan ang kanyang pansariling maling palagay at galit na hindi lamang pagsisinungaling kundi kremin sa lipunan.


Ang lahat ng kaalaman dito ay napapaloob sa Martin Gilberts, Aklat Numero 8 sa talambuhay ni Churchill na pinamagatang "Winston S. Churchill" kasama ang 15 Aklat karagdag ng mga sulat at dokumento ni Churchills. Datapwat, ang pagkakaroon ng kaalamang ito ay nangangailanan ng pagbabasa at mukhang ang mga tao tulad ni DeBernardi na itoy nakakalungkot na nakakatakot na tungkulin ng ilan sa ating kapanahonan.

 


Ang iyong lingkod,


Shibli Zaman

Shibli@Zaman.NET
 
"Yaong nagtanggal ng karapatang kalayaan ng iba ay walang ring karapatan nito. At sa ilalim ng Mahustisyang Panginoon. Hindi nila mapanghahawakan ng matagal ito ….. "

[Abraham Lincoln, Sulat kay Henry L. Pierce, Ika-6 ng April, 1859]

1
648
تعليقات (0)