Walang mga Muslim --- Walang Terorismo!!

PLPHP

 

 

Walang mga Muslim --- Walang Terorismo!!

 

 

Washington Post: Sa Kapulungan ng Konserbatibong Kilos Pampulitikal, na kinatatampukan ng Pangalawang Pangulo ng Estados Unidos na si Dick Cheney bilang Pambungad na Tagapagsalita sa isang handaang pananghalian kahapon. Isa sa ilang pagtatanghal sa mga Kubol ay may mga labis na mapaminsalang kontra-Muslim na estiker ng bamper na nabibili sa halagang $3.95, kasama dito ang may sulat ng: "No Muslims – No Terrorism!"

 

Ayon sa isang mamahayag, may isang lumahok sa samahan ng Ika-30 Taunang Kapulungan, sa Crystal City Marriott, ang tumawag as tanggapan ni Cheney upang ipagbigay-alam ang mga mapaminsalang Kontra-Muslim na pagtatanghal at dahil dito, tinawagan ng katulong ni Cheney ang Tagapangasiwa ng CPAC upang ipahayag ang matindi nitong pagtanggi sa mga naturang pagtatanghal.

 

Tinanggal ng may-ari ng Kubol ang mga kontra-Muslim na estiker bago sinimulan ni Cheney ang pagsasalita, ngunit iniwan ang ilan katulad ng mga estiker na nagsasabing: "Wanted! Crime Against Children" at ang larawan ng dating Attorney Heneral Janet Reno, "A.K.A. The Butcher of Waco" at ang mga bandila ng Kapulungan.

 

Ngunit ang mga nakakasakit sa damdamin ay ang mga estiker ay sadyang hindi tinanggal sa mga paninda. Nang ang tagapag-ulat ng Washington Post ay nagtanong tungkol sa mga Kontra-Muslim na mga estiker, ang sagot ng nagbabantay sa kubol habang nakangiti ay sinabihan siya ng mga Tagapagtatag ng Kapulungan na tanggalin ang mga ito sa mga nakaladlad sa pagtatanghal.

 

"May mga taong hindi naniniwala sa Malayang Pamamahayag," ang kanyang daing, na ibinibenta sa kanila sa halagang $2.75 bawat piraso.

 

Magsalita tungkol sa mga lumalabas sa Mensahe!

                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Ni Al Kamen
Friday, January 31, 2003; Page A25
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/articles/A3956-2003Jan30.html/A3956-2003Jan30.html

1
649
تعليقات (0)