Ginagawa ang plano para pasampalatayahin sa Kristiyanismo ang mga Kaaway

PLPHP

Ginagawa ang plano para pasampalatayahin sa Kristiyanismo ang mga Kaaway

     

 

May dalawang misyonaryo ng Samahan ng Ebanghilistang Kristiyano ang nagsabi noong martes na mayroon silang samahan ng mga manggagawa na handang pumasok sa Iraq upang tugunan ang pisikal at espirituwal na pangangailangan ng mga Muslim doon.

 

Ang Southern Baptist Convention, ang pinakamalaking samahan ng mga Protestante, at si Rev. Franklin Grahams ng Samaritan Purse ang nagsabi na ang mga manggagawa ay malapit na sa hangganan ng Iraq at Jordan at handang pumasok kapag medyo mapayapa na. Kapwa naiintindihan nila Graham at ang Southern Baptist Convention na ang kanilang gawaing kawanggawa at misyonaryo ay maingat na pinagmamasdan sapagkat silay kabilang sa mga sinalungat ng Islam, ang pangalawang pinakamalaking relihiyon.

 

Kapwa iginigiit nitong dalawang samahan na ang kanilang pangunahing gawain ay upang magbigay pagkain, tirahan at iba pang Kinakailangan ng mga taga-Iraq na sinira ng nakaraang digmaan at ilang taong pagkapabaya dahil sa embargo. Ngunit kapag silay nagkaroon ng magandang pagkakataon ay kanila ring ipamamahagi ang kanilang pananampalataya sa isang bansang halos 98% ay Muslim at 1% ay Kristiyano.


"Pupunta kami kapag may pagkakataong matugunan ang mga nangangailangan doon," ang sabi ni Ken Isaac, Direktor ng Pandaigdigang Proyetko ng Samaritan Purse, na matatagpuan sa Boone, N.C. "Hindi namin itinakwil ang pangalan ni Kristo, naniniwala kami na sa pamamagitan ng pagbahagi sa kanya sa gawa at sa salita, magiging kami, kung ano man nakatakda sa amin."

 

Si Mark Kelly, ang tapagsalita ng Southern Baptist International Mission Board, ang nagsabi na may halagang $250,000 ang naipadala at nagastus na ipinamigay para sa kanilang mga madaliang pangangailangan, katulad ng mga kumot at mga gatas pambata. Marami pang susunod kasama ang maraming patagong pagpapahayag ng relihiyon.


"Ang usapan tungkol sa aming pananampalataya ay mangyayari kapag may mga taong magtanong sa amin" ang sabi ni Kelly, na nakapirmi sa
Richmond, Va. "Itoy hindi katulad ng mga nakita ninyo sa ibang bansa na kung saan ang pagpapahayag ay nagaganap sa labas ng mga pagamutan at ibang katulad ng mga ito.


Si Richard Cizik, pangalawang pangulo para sa mga Kapakanan ng pamahalaan ng National Evangelicals – Pambansang Ebanghelista, ay nagbabala sa dalawang pangkat na ito at ang ibang ebanghelista na nagbabalak pumunta sa Iraq.


"Ang mga Ebanghelista ay kinakailangang makiramdam sa pangyayari sa bansang ito," ang sabi ni Cizik, ng
Washington, DC. "Kung tayoy makitang mapagsamantala, atin lamang sinisira ang ating adhikain. Kung itoy makikita at mauunawaan na maging sanhi ng pagbubukas ng ibang relihiyon, hindi ito nakakatulong sa atin. Kung ganyan ang kanilang pagkakaintindi, tayoy talo."


Si Graham na anak ng bantog na ebanghelista na si Billy Graham ay sadyang hindi mahusay makitungo tulad ng kanyang ama. Dalawang buwan pagkatapos ng naganap sa Estados Unidos noong Septyembre 11, 2002, tinawag ni Franklin Graham ang Islam na "sadyang napakasama na relihiyon" sa isang pagtatanong ng NBC (TV Network). Sa kanyang aklat na nalimbag noong nakaraang taon, "The Name" sinulat ni Graham na "Ang Diyos ng Islam ay hindi ang Diyos ng pananampalatayang Kristiyano" at sabi pa niya "ang dalawa ay magkaiba tulad ng liwanag at kadiliman.


Sa gabi ng Kapulungan ng Southern Baptist sa St. Louis noong nakaraang taon, ang dating pangulo ng denominasyon na si Rev. Jerry Vines, sinabi niya sa ilang libong delegasyon na ang Allah ng Islam ay hindi ang Diyos na sinasamba ng mga Kristiyano. "At sinasabi ko sa inyo, ang Allah sa Islam ay hindi si Jehovah, at ang Jehovah ay hindi kailan man gawin kayong terorista," ang sabi ni Vines.

Ang malawakang pagtuligsa sa mga naturang pahayag ay sinundan ng ibang pinuno ng Protestante kabilang na dito ang mga samahan ng Katoliko at Hudyo. Ang pahayag nina Graham at Vines ay nagdulot ng problema kay Pangulo Bush na siyang nagturing sa Islam bilang "Relihiyon ng Kapayapaan."


Si Bush na isa ring ebanghilistang Kristiyano ay may malapit na ugnayan kina Franklin Graham na siyang nagbigay ng dasal sa kanyang pagtatalaga, at si Vines ng Southern Baptist na siyang tapat na taga-suporta sa politika ni Bush.


Si Isaac na katulong ni Franklin Graham ay tumangging magbigay ng pahayag tungkol sa pananaw ng kanyang amo sa Islam, maliban sa mga sinasabing, "marami sa mga gawain ni Franklin ay para sa mga Muslim at ang mga yaon ang nagsasabi sa kanyang tapat na pagmamahal, pagmamalasakit at pagkamaunawain."


Sa isang nakasulat na pahayag ni Graham, kanyang sinabi: "Bilang mga Kristiyano, mahal namin ang mga tao sa
Iraq, at handa kaming tumulong at tugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ang aming panalangin ay sa mga inosenting pamilya sa Iraq, tulad ng kanilang pagtangkilik sa aming mga magigiting na sundalo at mga pinuno."  


Sinabi ni Isaac na ang Samaritan Purse ay bumuo ng pangkat na siyam (9) na katao na kinabibilangan ng mga Amerikano at Kanadyan kasama dito ang mga dalubhasa sa mga proyektong kawanggawa ng digmaan sa Afghanistan, Kosovo, Rwanda at Somalya gayundin kasama rin sa pangkat ang doctor, enheniyero, at isang espisyalista sa tubig o patubig.


Silay magdadala ng mga kagamitan at ang pamamaraan na nakapagbibigay ng inuming tubig para sa 20,000 katao, mga gamit sa pagtatayo ng pansamantalang tirahan sa higit na 4,000 pamilya, mga gamit pambahay para sa 5,000 pamilya, at mga kasangkapan ng pangkalahatang pangangailangan para sa 100,000 katao sa loob ng tatlong buwan.

 

Sinabi ni Jeremy Blume, ang tagapasalita ng Samaritan Purse, hanggang sa kasalukuyan walang pundo para sa gawaing ito, ngunit may mga tutulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng donasyon. "Ang Southern Baptist ay kasalukuyang lumikha ng pagkukunan ng pondo," sinabi ni Kelly. Ang dalawang samahan ay kapwa nagsabi na ang tanging nagbibigay ng panustus ay ang mga pribadong sector upang tugunan ang kinakailangang gastos sa mga programa na walang tulong mula sa pamahalaan.


"Ang Southern Baptist na binubuo ng 16 milyong miyembro, ay may mga manggagawa sa
Jordan na naghihintay upang tumulong sa mga tumakas sa kaguluhan ng giyera. Ngunit kaunti pa lamang ang dumating dahil siguro sa kasalukuyang sagupaan ng magkabilang puwersa," ang pahiwatig ni Kelly.

 

Ang Baptist Men, ang pambansang samahan ng matapat na nagbibigay ng tulong sa sakuna ay nangako na magpadala ng mga boluntaryo na nagmumula sa Estados Unidos "sa isang sandaling pahayag," ang sabi ni Kelly.


Sa sandaling sila ay mabigyan ng pahintulot mula sa Timog
Iraq, ang pangkat ay pupunta kasama ang layuning pagpapakain ng higit na 10,000 katao araw-araw. Inaasahan din na kapag bumuti ang kalagayan maari kaming magpadala ng mga pangkat na madaling ilipat (highly mobile unit).


"Ang aming pagkakaintindi sa aming pagbibigay ng tulong ay: "sa bawat tasa ng malamig na tubig na aming ipinamimigay sa ngalan ng Hesus, aming ipinamamahagi ang pagmamahal ng Diyos sa makatotoong pangkatawang pamamaraan. Kapag tinanong ng mga tao, maipapaliwanag na dahil ito sa pagmamahal ng Diyos na kanyang ibinuhus sa aking buhay at labis ang aking pagnanasa na iyong makilala ang naturang pagmamahal."

1
650
تعليقات (0)