Saan Ako Pupunta?

PLPHP

SAAN AKO PUPUNTA?

 

Sa amin, hindi mahalaga kung ito man ay kimikong armas o mga Amerikano ang lulusob sa mga tao sa Iraq. Ang mga tao ng maramihan sa pandaigdigang antas ay gustong puksain ang mga inosenteng mamamayan para lamang patunayan na silay malakas at tama. Sa kabilang dako mayroong takot na hindi natin alam na walang katibayan at maging ito man ay mapatunayan ay maaring likha lamang ng pandaigdigang politiko habang sa ibang pagkakataon ay may tiyak na kamatayan at paninira sa paglusob ng mga Amerikano (ang sabi nila pagkatapos ng atake sa atin, ang ekonomiya ng Estados Unidos ay gaganda dahil sa mga pangangailangan para sa mga muling konstruksyon. Ang ilan ay dahil sa tatangkilikin ng mga nag-aangkat ng mga armas ng may maramihang pagkasira (WMD) habang ang ilan ay handang gamitin ang mga ito laban sa atin. Ang iba naman ay nagsusumikap patunayan na silay inosente habang ang ilan ay handang harapin ang pagkakataon hanggang sa huling buhay at binibilang ang mga katagang binibigkas “time is running out - paubos na ang oras". Hindi lingid sa atin na ang mga katagang ganito ay parang mga armas na nagdudulot ng may pangkalahatang pagpuksa sa ummah. Noong nakaraan, nagkaroon ng digmaan sa dalawang magkatabing bansa na siyang nagbigay ng gabay at dahilan ng pagpasok ng pangangalakal ng Estados Unidos, ngunit sa ganitong pagkakataon ngayon kahit na walang naghahamon ang mga Muslim ang siyang tiyak na tudlaan ng "Digmaan, Pagwawasak, Madugong paghihirap, at mga likhang hiling ng kabilang bahagi ng daigdig ng malalaking kasama ng UN – United Nations at ang napakalaking paglago ng pangkabuhayan at ang higit na kalamangan sa buong daigdig."

 

Kayat ngayon kinakailangan nating pumili ng tiyak na babala ng kamatayan na nagmumula sa anumang pamamaraan ng Estados Unidos upang palaguin ang kanilang pangkabuhayan.   


Tayoy pinagpapatay na parang mga kambing, ang ating lupain ay nakaranas ng malubhang pagkawasak na walang dahilan na katanggap-tanggap sa batayan ng hustisya.


Milyong bilang ng aming mga kabataan ang namatay dahil sa embargo.


Ang aming mga kabataan ay nakararanas ng kakulangan sa edukasyon, kahirapan at anuman ay lamang sa ika-uunlad ng pangkabuhayan ni Bush.


Bakit tayo dapat maghirap ng ganito?


Madali ito kapag napagpasyahan mo ng mamatay, magdamay ka lamang ng sampung Amerikano upang bigyan sila ng aral ng dugo at pagkawasak o pagkagambala.


Kailangan din nilang maranasan kung ano ang kamatayan.


Dalhin ninyo sila kapag kayoy linusob sa kabilang buhay para sa hustisya at kapayapaan.

 

O mga kabataan ng Afghanistan aming himihimok kayo na maglabas ng marami pang Bin Laden upang magdulot ng matinding paglusob sa bagong Hitler ng daigdig.


O mga kabataan sa aming kalapit bayan ang aming dugot laman ang kanilang ipinagbibili, silay kumakain at nagdiriwang sa aming lupain, bukas kayo rin sa inyong mga lupain.

 

Alam ng buong daigdig na ang lahat ng pagawaan ng armas ng maramihang pagkawasak (WMD) ay sa Estados Unidos, ang kanilang kalakal at kabuhayan ay nabubuhay sa laman at dugo ng ibang nilalang. Kayat tayoy magkaisa at puksain sila.


Halina ating puksain ang kanilang pangangalakal ng ating dugot laman, alalahanin ang Hiroshima, ang maramihang pagpuksa sa Korea, ang mga embargo at pagpuksa sa atin.


Halina tawagin ang sarili na "TERORISTA" bago sila ang magturing sa inyo dahil hindi ito nagbibigay ng pagkakaiba sa takdang oras ng pagdating ng kamatayan.

 

1
656
تعليقات (0)