Destabilization haharangan

Karl B. Kaufman, Kabayan

NAGBANTA ang Armed Forces of the Philippines na wawasakin nila ang kahit anong destabilization na pumutok sa gitna ng krisis na kinakaharap ng Supreme Court at House of Representatives.

 

Sinabi ni Lt. Gen. Rodolfo Garcia, vice chief of staff ng Armed Forces, na handa ang 113, 000-kataong AFP kapag nagkaroon ng pag-aalsa.

 

"We would like things not to go out of hand," sabi ni Garcia. "But if there will be security implications as a result of what is happening right now, then the military will, as mandated by our Constitution, be the protector of the people when it comes to maintaining security and stability."

 

Bagaman walang partikular na banta laban sa pamahalaan, iniutos ni Pangulong Arroyo na bilangin ang kanilang mga hanay para maiwasan ang posibleng pag-aaklas ng mga nais gamitin ang sitwasyon sa kasalu-kuyan para maglunsad ng destabilization moves.

1
1411
تعليقات (0)