Ang Website na LAban Sa Muslim Ay Dapat Palitan

Lourdes Wright. NEMBC

Ang MP ng One Nation na si David Oldfield ay sumang-ayon sa mga pagbabago sa isang website na laban sa Muslim na tinatawag na muslimterrorist.com.

 

Ang Victorian Civil and administrative Tribunal ay tinutulan noong una na pawalang saysay ang pagsasabing ang website ay laban sa mga Muslim.

 

Si G. olfield ay pumayag na palitan ang pahayag na nagsasabing “ hindi lahat ng mga Muslim ay terorista, subalit halos lahat ng mga terorista ay Muslim.

 

Sasabihan na ngayon nito na “ Halos lahat ng mga Muslim ay hindi katulad ng iba subalit maraming mga tao na nagsasabi na sila ay Muslim ay mga terorista.

 

Isa pang pagpapahayag na nagsasabi na ang mga Muslim ay hindi katulad ng mga ibang tao ay sasabihin na ngayon na “ na maraming mga naniniwala na maraming mga kaibahan sa pagitan ng mg aMuslim at hindi mga Muslim.

 

Sumang-ayon din na maglathala ng paghingi ng paumanhin sa website at palitan ang titulo ng pahina “ na mga katotohanan sa mga Muslim hanggang mga paniniwala tungkol sa Muslim.

 

Si G. oldfield ay nagsabi na siya ay nagbigay ng donasyon na ilang mga dolyar na makakatulong sa pagtatayo ng mga banyagang website, may ugnayan sa site ng One Nation.

 

Itinanggi niyang may alam siya tungkol sa sino ang nagpapatakbo ng website.
1
857
تعليقات (0)