Mga Detention Centres Nasa Ilalim Ng Bagong Pamamahalaan

Lourdes Wright. NEMBC

Ang mga detention centres ng imigrasyon ng Australia ay nasa ilalim ng bagong pamamahala na may mga bagong kontrata sa pamamahala na nakatakdang lagdaan sa linggong ito.

 

Ang mga grupo ng repyugi ay nagsabi na sila ay umaasa na ang bagong kontrata ay magbibigay ng mas mabuting mga serbisyo at mga kondisyon para sa mga naghahanap ng asilo.

 

Isang kompanya ng sekyuridad na tinatawag na Group 4 ay kukuhanin ang pamamahala ng mga sentro. Ang kompanya ay binili kamakailan ang AustralAsian Correctional Management na pinamahalaan ang mga detention centres ng ilang mga taon.

 

Ang Tagapagsalita para sa Australian Refugee Association ay nagsabi na umaasa sila na ang bagong kontrata ay magbibigay ng mas mabuting kalusugan, edukasyon, dibersiyon at sekyuridad sa mga detainees.

 

Sinabi niya na ang dating kontrata sa ACM ay maraming mga pagkakamali na alam ng pamahalaan.

1
858
تعليقات (0)