Ang Pabalat

PLPHP - ISCAG Philippines

 

 

 

 

KAHULUGAN

 Ng Ilan Sa Mga Piling

 

 HADITH  

(Mga Winika ni Propeta Muhammad)

Sumakanya Nawa ang Kapayapaan

 

 

 

Sa Pamamatnugot ng:

 

Pandaigdigang Lupon Para sa Pagtatanggol sa Huling Propeta

[P L P H P]

 

 

 

 

Ni

Muhammad Ali Alkhuli

 

 

 

 

    Isinalin Sa Wikang Pilipino

 Ni

Khalid Evaristo

ISCAG-Philippines

      Islamic Studies, Call & Guidance - Philippines

 

1
2089
تعليقات (0)