Hadith Tungkol Sa Pananampalataya - 2

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi, "Sinumang nalulugod na ang Allah ang Siyang Panginoon, Islam ang pananampalataya, at si Muhammad ay Sugo, malalasap niya ang tamis ng panampalataya". (Muslim)

Source: Mga Piling Hadith, Isininalin Sa Wikang Pilipino Ni Khalid Everasto

1
5657
تعليقات (0)