Hadith Tungkol sa Ugnayang Panlipunan 5

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Iligtas ang sarili sa Apoy ng Impiyerno kahit sa pagbibigay lamang ng kalahating datiles (bunga ng palmera) bilang isang kawanggawa, at sinumang wala nito ay dapat magsalita nang kasiya-siya." (Bukhari at Muslim)

1
6769
تعليقات (0)