Mga Hadith Tungkol Sa Pagkain At Pananamit 2

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang tao ay wala nang nilamnan na sisidlan na higit na malala kaysa sa kanyang tiyan. Sapat na sa angkan ni Adam ang ilang subo upang makatindig ng tuwid. Subali't kung hindi maiwasan, nararapat na lamnan lamang ang ikatlong bahagi nito ng pagkain, ang ikatlo ng inumin[56], at iwanang walang laman ang ikatlo. (Tirmidhi at Ibn Majah)

PLPHP - ISCAG Philippines

1
6872
تعليقات (0)