Hadith Tungkol Sa Pagpapakadalisay (Wudhu at Ghusl) 1

--

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang sinumang Muslim na magsagawa ng wastong Wudhu,[1] pagpapakumbaba, at pagyuko tuwing sasapit ang takdang oras ng Salaah (pagdarasal), ito ay nakababayad ng kanyang nakaraang kasalanan hangga't hindi siya nakagagawa ng malaking kasalanan." (Muslim)

_______________________________

[1] Ang isang Muslim ay nararapat na magsagawa ng Wudhu (paglilinis o pagpapakadalisay) bago magdasal: paghuhugas ng kamay, bibig, ilong, mukha, at braso. Paghaplos ng basang kamay ang kanyang ulo, tainga, at ang panghuli ay paghuhugas ng mga paa.

1
7302
تعليقات (0)