Hadith Tungkol Sa Pagpapakadalisay (Wudhu at Ghusl) 2

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang aking mga tagasunod ay tatawagin sa Araw ng Pagkabuhay na Muli na may mga makikislap na mukha, kamay at paa tanda ng Wudhu. Kaya't sinuman sa inyo ang nagnanais palawigin ang kanyang ningning, hayaang gawin niya ito." (Bukhari at Muslim)
1
7303
تعليقات (0)