Hadith Tungkol Sa Pagpapakadalisay (Wudhu at Ghusl) 5

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Katotohanan ang galit ay nagmumula kay Satanas, sa dahilang siya ay nilikha mula sa apoy. Katotohanang pinapatay ng tubig ang apoy, kaya't sinumang magalit ay kailangang magsagawa ng Wudhu." (Abu Dawud)

1
7306
تعليقات (0)