Hadith Tungkol Sa Pagpapakadalisay (Wudhu at Ghusl) 6

--
Minsan nang tanungin ang Propeta (saws): "Kung ang tao ay tila nakaramdam ng isang bagay (umutot) habang nagdarasal (Salaah), kailangan ba siyang huminto sa pagdarasal?" Siya ay sumagot, "Huwag huminto sa pagdarasal kung wala kayong narinig na tunog o wala kayong naamoy." (Bukhari)
1
7307
تعليقات (0)