Hadith Tungkol Sa Pagpapakadalisay (Wudhu at Ghusl) 7

--

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Ghusl[1] ay tungkulin matapos ang pakikipagtalik." (Muslim)

______________________

[1]Ghusl: Isang pagpapakadalisay na kinabibilangan ng paghuhugas ng bahagi ng katawang nabahiran ng semilya (maselang bahagi ng katawan),  paghuhugas ng kamay, pagsagawa ng Wudhu, at pagbubuhos ng tubig sa buong katawan mula ulo hanggang paa.

 

 

1
7308
تعليقات (0)