Hadith Tungkol Sa Pagpapakadalisay (Wudhu at Ghusl) 9

--

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Sinuman sa inyo ang magsagawa ng Salaah (pagdarasal) tuwing Biyernes,[10] kailangan muna siyang maligo (Ghusl)." "Ang Ghusl (paligo) sa araw ng Biyernes ay tungkulin ng sinumang umabot na sa gulang ng pagbibinata o pagdadalaga[11]." (Bukhari at Muslim)

_______________

[10] Ang pagdarasal sa araw ng Biyernes ay ginagampanan nang magkakasama o kongregasyon at ito ay ginaganap sa Masjid.
[11]Ang Islam ay binibigyang-diin ang kalinisan at ginagawa itong palatandaan ng pananampalataya.

1
7310
تعليقات (0)