Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid (9)

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang Salaah ng tao sa loob ng kanyang bahay ay katumbas ng isang pagganap ng Salaah; ang kanyang Salaah sa Masjid ng sambayanan ay katumbas ng dalawampu't-lima; ang kanyang Salaah sa Masjid na kung saan ginaganap ang dasal tuwing Biyernes ay katumbas ng limang daan; ang kanyang Salaah sa Aqsa Masjid (sa Jerusalem) ay katumbas ng limampung libo; ang kanyang Salaah sa aking Masjid (sa Medina) ay katumbas ng limampung libo; at ang kanyang Salaah sa Banal na Masjid (sa Makkah) ay katumbas ng isang daang libo." (Ibn Majah)
1
7623
تعليقات (0)