Hadith Tungkol Sa Salaah (Pagdarasal) at Masjid (14)

--
Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Ang pinakamalapit na pagdulog ng isang alipin sa kanyang Panginoon ay kapag siya ay nagpapatirapa, kaya't gawing malimit ang inyong pagsusumamo." (Muslim)

Si Propeta Muhammad (saws) ay nagsabi: "Kapag ang babae ay nais pumunta sa Masjid, hindi siya dapat magpabango." (Muslim)

1
7627
تعليقات (0)